Tips i vardagen

Att leva som hbtq-person i ett samhälle som fortfarande präglas av normer och föreställningar om att alla människor är heterosexuella cispersoner, kan i sig vara en utmaning. Att bli förälder som hbtq-person kan innebär att man möter dessa normer på andra sätt än man hittills haft erfarenhet av.

Att möta heteronormen i vardagen som förälder kan till exempel handla om att man som icke-genetisk förälder inte alltid självklart blir tagen som förälder, eller att okända människor i lekparker frågar ens barn vad hens ”mamma och pappa” heter, trots att personen inte känner barnet och inte vet hur hens familj ser ut. Heteronormativa antaganden är aldrig okej. Det är alltid personen som antar att du och din familjer lever enligt heteronormen som gör fel och som också bär ansvaret för att ändra sitt beteende och sitt sätt att ställa frågor till andra människor. När heteronormen antas, oavsett om det är i form av en ”klumpigt” ställd fråga i en lekpark, eller i form av en heteronormativt utformad blankett på en förskola, så har du rätt att påpeka det felaktiga antagandet och kräva en förändring. Här följer några exempel på vad du konkret kan göra.

  • Om ditt barn går på eller skall börja på förskola. Fråga pedagogerna om de har barnböcker som speglar olika typer av familjer. Har de inte det, be dem att köpa in detta. Du kan använda dig av vår lista med litteraturtips.
  • Fråga efter skolans/förskolans likabehandlingsplaner. Dessa skall finnas och vara uppdaterade och innehålla handlingsplaner på vilka konkreta åtgärrder som förskolan/skolan ska vidta om något barn blir diskriminerat pga könsidentitet och/eller uttryck eller pga sexuell läggning hos någon nära anhörig.
  • Om det står ”mamma och pappa” på någon blankett, kontakta dem som gett dig blanketten och påpeka att de skall skriva ”vårdnadshavare” istället och att de även behöver göra plats på blanketten för ytterligare föräldrar/viktiga vuxna som inte är juridiska föräldrar/vårdnadshavare.
  • Är ni fler än två föräldrar och ni ska till t.ex. läkare eller bvc, skriv en fullmakt där de juridiska föräldrarna intygar att den/de sociala föräldrarna har rätt att ta beslut om barnet och närvara på barnets läkarbesök, etc.
  • Om din familj inte omfattas av dagens familjejuridik, överväg att skriva ett moraliskt förpliktande kontrakt.
  • Fråga efter skolans/förskolans likabehandlingsplan. Den ska finnas och vara uppdaterad och innehålla en handlingsplan på vilka konkreta åtgärder som förskolan/skolan ska vidta om något barn blir diskriminerat pga könsidentitet och/eller könsuttryck eller pga sexuell läggning hos någon nära anhörig.
  • Om du skulle känna att det är tungt att vara förälder, att du kanske behöver hjälp av någon utomstående. Tveka inte att söka hjälp. På bvc finns det kuratorer som är experter på att hantera frågor kring föräldraskap.
  • Att ha ett nätverk omkring dig som kan stötta dig i ditt föräldraskap kan vara bra. Kom gärna till våra öppna mötesplatser för regnbågsfamiljer.
Senast uppdaterad: 28 april, 2017
Skriven av: Lina-lea Zimmerman, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.
Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig