Vad är ett moraliskt kontrakt?

Ett moraliskt förpliktigande kontrakt är en nedskriven överenskommelse mellan dig och den/de som du delar eller planerar att dela ett föräldraskap med.

Varför ska man skriva ett moraliskt kontrakt?

Ett moraliskt förpliktande kontrakt är inte juridiskt bindande och kommer inte att gälla om ni skulle behöva gå till domstol. Däremot kan ett moraliskt kontrakt vara förtydligande för dig och den/de som du delar eller planerar att dela ett föräldraskap med. Ett moraliskt kontrakt kan också, i bästa fall, vara konfliktförebyggande. Det kan också vara en trygghet för dig/er, någonting som ni kan titta tillbaka på och påminna varandra om, ifall ni i framtiden skulle hamna i konflikt kopplat till ert föräldraskap.

När ska man skriva ett moraliskt kontrakt?

Att skriva ett moraliskt kontrakt är främst aktuellt om din familjebild faller utanför ramen för dagens familjejuridik. Det kan handla om att ni är fler än två föräldrar, att ni är två (juridiska) kvinnor som blivit gravida på fertilitetsklinik utomlands eller att ni kommer att bli föräldrar genom en surrogatöverenskommelse med en vän. Det vill säga om du bildar familj på ett sätt som innebär att alla tilltänkta föräldrar inte kommer att bli juridiska föräldrar till barnet i samband med barnets födelse. Är ni två (juridiska) kvinnor som är sambo eller gifta och har blivit gravida på fertilitetsklinik i Sverige, så är det i regel inte nödvändigt att skriva ett moraliskt kontrakt. Den av er som inte bär barnet är i det fallet juridiskt skyddad genom att ni skrivit på ett ”samtycke till behandling” på kliniken. Läs mer om detta här (länk).

Vad ska ett moraliskt kontrakt innehålla?

Det finns inga exakta regler för vad ett moraliskt kontrakt ska innehålla. Det är dock vanligt att många skriver ner den gemensamma planen för föräldraskapet, det kan handla om att benämna hur familjen ska se ut och hur ens praktiska liv med barnet ska vara utformat. Några frågor som kan vara bra att ställa sig inför att man ska skriva ett moraliskt kontrakt är till exempel: Vart ska barnet bo? Vilka av föräldrarna ska vara juridiska föräldrar? Hur ska ni dela på föräldraledigheten? Hur ska ni lösa ekonomiska frågor sinsemellan er? Om ni står inför en situation där en av er kommer behöva genomgå en närståendeadoption, till exempel om ni är två kvinnor som gjort assisterad befruktning på klinik utomlands, kan det vara bra att skriva ner att bådas vilja är att den som inte burit barnet ska närståendeadoptera barnet. Detta kan fungera som en trygghet för er och som ett förtydligande för omgivningen om det (mot förmodan) skulle hända den av er som burit barnet någonting innan närståendeadoptionen gått igenom.

Senast uppdaterad: 10 maj, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Lina-lea Zimmerman, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.
Faktagranskad av: Erik Mägi , jurist, doktorand på Göteborgs Universitet och författare till boken Stjärnfamiljejuridik.

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig