Boktips för vuxna

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

Författare: Kristina Henkel och Marie Tomicic, Olika Förlag, 2009.
En bok för föräldrar och andra vuxna som är nyfikna på hur barn kan ges fler möjligheter i en könsstereotyp vardag. Författarna skriver om situationer där barn könas och görs till flickor och pojkar. Fällorna och kruxen handlar om alltifrån leksaker och kläder till vänskap och känslor. Till varje fälla finns praktiska och konkreta tips. En verktygslåda för dig som vill skapa utseendemässig, språklig, vänskaplig, känslomässig och kroppslig jämställdhet.

Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan

Författare: Klara Dolk, Ordfront Förlag, 2013.
Genuspedagogik har slagit igenom stort i förskolan. Men hur fungerar det i praktiken? Vad händer när barnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnas välmenande försök att fostra, utan istället gör motstånd? Och hur skulle ett jämställdhetsarbetet kunna se ut som inte enbart utmanar normer om»kön«, utan också normer om »barn« och »vuxna«?I Bångstyriga barn möter vi barn och pedagoger på en förskola där man aktivt arbetar med genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter. Boken handlar om hur vi vuxna, lärare såväl som föräldrar, försöker påverka barnen åt »rätt« håll. Om hur svårt vi har att låta barnen vara delaktiga och få makt att påverka på riktigt – och om hur barnen inte alltid låter sig styras, utan istället blir just bångstyriga. Men barnens motstånd kanske inte är ett problem, det kanske i själva verket är ett sätt att utöva demokrati? Boken vänder sig till alla som är intresserade av pedagogik och barnuppfostran i relation till makt, normer och delaktighet.

Senast uppdaterad: 21 april, 2017
Skriven av: Lina-lea Zimmerman, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.
Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig