Tillfällig föräldrapenning (Vård av barn, VAB)

Om du har behov av att stanna hemma från ditt jobb (eller avstår från att söka jobb) för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för det. Det kallas för tillfällig föräldrapenning eller vård av barn (VAB). I dagligt tal brukar det kallas för att man vabbar.

Du som är förälder eller närstående till barnet kan få ersättning för VAB om barnet är mellan 8 månader och 12 år och om du har behov av att stanna hemma från ditt jobb (eller avstår från att söka arbete) för att ta hand om barnet när det är sjukt. Du kan även vabba om du behöver följa med barnet till exempelvis läkare, bvc eller tandläkare. Det är även möjligt att vabba om barnets ordinarie vårdare är sjuk och därför inte kan ta hand om barnet.

Du kan läsa mer om VAB på Försäkringskassans hemsida (länk).

Senast uppdaterad: 19 juni, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Linda Marklund , Verksamhetsutvecklare, avdelningen för barn och familj, Försäkringskassan

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig