Utbildningsupplägg

Vårt standardupplägg är 2,5 timme långt och innehåller följande moment

  • Genomgång av grundläggande begrepp (hbtq, förälder, familj, mm)
  • Regnbågsfamiljers erfarenheter av möten med myndigheter och familjeverksamheter
  • Resultatet av en förstudie som gjordes inför projektet Barn av vår tid
  • Olika vägar till föräldraskap för hbtq-personer
  • Familjejuridik – en sammanfattning av den juridiska situationen för olika familjekonstellationer
  • Diskussion kring bemötande av olika familjer inom den aktuella verksamheten

 

Det utbildningsupplägg som vi tagit fram kan modifieras och utvecklas utifrån de behov som finns hos just er verksamhet. Inför varje utbildningsuppdrag finns möjlighet för oss att (till viss del) skräddarsy upplägget efter den aktuella gruppens förkunskaper och behov.

Vill du veta mer om utbildningen eller diskutera innehåll och upplägg? Välkommen att höra av dig till oss på 076-031 88 06 eller hbtqfamiljer.utbildning@stockholm.rfsl.se

Senast uppdaterad: 29 juni, 2016

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig