Studie om mäns erfarenheter av att själva bära och föda barn

Felicitas Falck arbetar med en intervjustudie om mäns/transmäns erfarenheter av att själva bära och föda barn. Vi som jobbar med hbtqfamiljer.se blev nyfikna och hörde därför av oss till Felicitas för att ställa lite frågor.

Vad är syftet med studien och hur ska den genomföras?

Syftet med studien är att utveckla graviditets- och förlossningsvården och säkerställa en god vård med adekvat stöd för alla. För bara några år sedan angav lagen att den som ville ändra sitt juridiska kön måste vara steril. När kravet om sterilisering togs bort 2013 innebar detta att transpersoners möjligheter att bli föräldrar ökade. Vi vet dock relativt lite om hur transmän upplever tiden som gravida, vilka specifika behov som kan uppstå och hur vården bör utvecklas för att möta dessa. För att säkerställa att studien är relevant, har den utformats av forskare verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i nära samarbete med RFSL och RFSL Ungdom.

Intervjuerna utförs av mig. Under intervjuerna vill jag ta del av erfarenheter av att gå igenom en graviditet som man. Jag frågar hur deltagarna upplevde tiden strax före graviditeten, hur tiden som gravid var och hur de uppfattade förlossningen. Vi vill också veta hur mötet med graviditets- och förlossningsvården var samt hur kontakten med olika myndigheter har fungerat för deltagarna.

Vem är du som genomför intervjuerna?

Jag är läkare och genomför en specialistutbildning inom psykiatri. Jag har arbetat med mänskliga rättigheter under flera år, både i Sverige och utomlands, dels ideellt som medlem i RFSLs förbundsstyrelse men också som anställd på Amnesty, RFSU och Sida. Genom min forskning vill jag verka för ett ökat förverkligande av allas mänskliga rättigheter också inom vården. Jag planerar att doktorera och studien är tänkt att ingå i doktorsavhandlingen.    

Vem kan delta i studien?

Vi söker personer som har: fött barn efter juli 2013 efter att de fick diagnosen transsexualism ELLER är gravida nu och har fått diagnosen transsexualism ELLER är gravida nu och genomgår en utredning för transsexualism. I de två senare fallen kommer intervjun att senareläggas till efter barnets födelse. Deltagarna i studien ska vara minst 18 år gammal, samt kunna tala och förstå svenska.

Vart ska jag vända mig om jag vill delta i studien?

Om du är intresserad, ta kontakt med mig, Felicitas Falck så får du veta mer om studien. Du förbinder dig inte att delta i studien genom att kontakta mig. Du når mig genom att maila till: felicitas.falck@sll.se. Du kan även läsa mer om studien genom att klicka här (länk).

Kommentera
Kommentera detta, eller andra blogg-inlägg på vår Facebooksida
 

Skribent

Felicitas Falck

är läkare och genomför en specialistutbildning inom psykiatri. Felicitas har arbetat med mänskliga rättigheter under flera år, både i Sverige och utomlands, dels ideellt som medlem i RFSLs förbundsstyrelse men också som anställd på Amnesty, RFSU och Sida.

Dela