Lesbiska småbarnsföräldrar, program

Möjligheter och förutsättningar för samkönade pars familjer har förändrats i grunden de senaste 15 åren, inte minst genom ändrad lagstiftning. Anna Malmquist forskar om lesbiska familjer och berättar utifrån detta hur paren går till väga för att bli gravida, hur möten med sjukvården upplevs, hur det kan vara att gå igenom en närståendeadoption, hur lesbiska par tänker kring jämställdhet i sina föräldraroller och vad barnen själva tänker kring vad en familj är för något.

Kommentera
Kommentera detta, eller andra blogg-inlägg på vår Facebooksida
 

Dela