Surrogat utomlands, juridik

Det finns inget förbud inom svensk lagstiftning mot att genomföra surrogatöverenskommelser utomlands. Detta gäller både altruistiskt och kommersiellt surrogat. Det finns dock ingen reglering om hur ni gör, därför kan det vara svårt att få till det på ett rättssäkert sätt.

Förutsättningar i olika länder

I en del länder finns det möjlighet att genomföra en surrogatöverenskommelse i och med att landet uttalat har tagit ställning för surrogatöverenskommelser. I flera av dessa länder sker också ett direkt överlämnande av vårdnaden av barnet från surrogatvärden till de tilltänkta föräldrarna och därmed behövs det ingen närståendeadoption där surrogatvärden avsäger sig sitt juridiska föräldraskap. Det innebär att enligt ett annat lands regelverk är det redan klart med vem/vilka som är de juridiska föräldrarna till barnet och krocken uppstår först vid kontakten med den svenska lagstiftningen. I en del länder är det också möjligt med surrogatöverenskommelser eftersom landet i fråga helt saknar en reglering i frågan och att det därmed möjliggjort för detta.

Den svenska lagstiftningen

I Sverige blir en person som fött ett barn alltid barnets juridiska förälder. Det är i och med detta som krocken med andra länders lagstiftning blir uppenbar eftersom en surrogatgraviditet inte syftar till att surrogatvärden ska bli juridisk förälder till barnet. Detta innebär att ni inför en surrogatöverenskommelse utomlands bör vara pålästa både om den svenska lagstiftningen samt om den lagstiftning som gäller kring familjejuridik i det land där surrogatöverenskommelsen kommer att genomföras. Detta för att ha koll på vilka eventuella situationer som kommer att uppstå. Att barnet behöver närståendeadopteras av en av föräldrarna för att båda de tilltänkta föräldrarna skall bli juridiska föräldrar är till exempel ett scenario som är väldigt vanligt. Detta även om barnet aldrig har varit juridiskt bunden till surrogatvärden i det land där barnet föddes. Innan barnet har närståendeadopterats till de personer som ska bli föräldrar juridiskt i Sverige finns det alltid en rättsosäkerhet för alla inblandade, både för surrogatvärden, barnet och föräldrarna.

Hjälp på vägen

För att vara förberedda på bästa sätt är det att rekommendera att ni som funderar på surrogat utomlands har kontakt med jurister som är kunniga på det aktuella landets familjejuridik. Det kan handla om att få information om vilka papper som behöver förberedas samt hur en eventuell närståendeadoptionsprocess kan underlättas. I Sverige finns Föreningen för surrogatmödraskap, läs mer om surrogat på deras hemsida (länk).

Senast uppdaterad: 18 april, 2017
Skriven av: Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Erik Mägi , jurist, doktorand på Göteborgs Universitet och författare till boken Stjärnfamiljejuridik.

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig