Offentliga kliniker i Sverige

Om du/ni genomfört en fertilitetsutredning och fått en remiss för offentligt finansierad fertilitetsbehandling, så kommer din/er remiss att skickas till din/er närmaste offentliga klinik som genomför assisterad befruktning med donerade könsceller (ägg eller spermier). I kartan nedan hittar du kontaktinformation till samtliga offentliga fertilitetskliniker som ligger på landets olika universitetssjukhus.

Hur långa är köerna?

Kötiderna från inkommen remiss till att man blir kallad till kliniken och får starta sin behandling, varierar kraftigt mellan de olika landstingen. Från 3-6 månader upp till flera år. Det vanligaste är att kötiden är ca 1,5 år. Kötiderna ändras också hela tiden beroende på tillgång på donatorer och hur många som står i kön för tillfället i respektive landsting. För aktuella kötider, se klinikernas hemsidor.

Vad beror köerna på?

De långa kötiderna beror främst på resursbrist på klinikerna. I viss mån kan de också, på en del av klinikerna, beror på brist på donatorer. Men den största orsaken till att det i dagsläget är köer för att få offentligt finansierad fertilitetsbehandling är att resurserna på klinikerna är begränsade.

Gäller inte vårdgarantin?

Nej, vårdgarantin gäller inte när man behöver donerade könsceller (ägg eller spermier) för att bli gravid. Om man däremot har egna ägg och spermier inom paret, då gäller vårdgarantin, dvs att man ska bli kallad till kliniken inom tre månader från inkommen remiss.

Reproduktionmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Reproduktionsmottagning Malmö, Skånes universitetssjukhus
Reproduktionsmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset Linköping
Fertilitetsenheten, Universitetssjukhuset Örebro
Senast uppdaterad: 24 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig