Spermiedonation

Assisterad befruktning med donerade spermier har varit lagligt för olikkönade par i Sverige sedan 1985, för samkönade par sedan 2005 och för ensamstående sedan 2016.

Vilka regler gäller i Sverige?

I Sverige finns det en lag som heter Lagen om genetisk integritet som bland annat reglerar att alla spermiedonatorer alltid ska vara kontaktbara. Det innebär att alla barn som blir till med hjälp av donerade spermier i Sverige har rätt att få reda på donatorns identitet, dock först när de uppnått så kallad ”mogen ålder”. Barnen kan då begära ut information om donatorns identitet som finns sparad i en särskild journal på den klinik där den assisterade befruktningen genomförts. Detta innebär också att de som blir gravida med hjälp av donerade spermier i Sverige måste informera sina barn om på vilket sätt de har kommit till. När en assisterad befruktning med donerade spermier genomförs i Sverige kommer kliniken att informera er om detta.

Vilka regler gäller utomlands?

Reglerna gällande spermadonation ser olika ut i olika länder. I Danmark till exempel är det möjligt att välja mellan kontaktbar eller inte kontaktbar donator. Om donatorn inte är kontaktbar går det inte att få reda på donatorns identitet, varken för den/de som blir gravida genom spermiedonation eller för de barn som blir till genom spermiedonation. I flera länder är det även möjligt att få reda på en del information om donatorn för den/de som planerar att bli gravida med hjälp av spermiedonation. Man kan till exempel få information om donatorns hudfärg, ögonfärg, längd och vad den har för sysselsättning och utbildning. I en del länder kan man även få tillgång till foton på donatorn. Om du/ni planerar att göra assisterad befruktning på klinik utomlands så kommer kliniken att informera er om vilka regler som gäller i det aktuella landet.

Senast uppdaterad: 14 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig