Assisterad befruktning

En vanlig väg till föräldraskap för hbtq-personer är assisterad befruktning, det vill säga insemination eller IVF-behandling. En insemination kan göras hemma eller på klinik. IVF-behandling kan bara göras på klinik.
 

För att få genomgå offentligt finansierad behandling på klinik i Sverige behövs en remiss från en gynekolog till en landstingsansluten klinik som genomför assisterad befruktning. Om du/ni väljer att göra behandling på en privat klinik behövs ingen remiss. För närvarande kan bara insemination med donerade spermier erbjudas på privata kliniker. IVF-behandling med donerade spermier görs, än så länge, bara på offentligt finansierade kliniker, med ett undantag, IVF-kliniken Umeå. Det beror på att den kliniken ligger i anslutning till ett Universitetssjukhus, vilket i dagsläget är ett krav för att en privat klinik ska få genomföra IVF-behandling med donerade spermier.

I Sverige har samkönade(lesbiska) par fått hjälp med assisterad befruktning med donerade spermier genom offentlig finansiering sedan 2005. Efter att steriliseringskravet för transsexuella togs bort 2013, har även transsexuella män, som ändrat juridiskt kön, fått tillgång till assisterad befruktning via landstinget i Sverige. Från den 1 april 2016 är det även tillåtet för ensamstående att genomgå assisterad befruktning i Sverige. Det förutsätter att du lever som ensamstående, dvs att du inte är gift, sambo eller registrerad partner. Om man vill bli gravid och bilda familj med en eller flera personer utanför en parrelation, har man inte tillgång till assisterad befruktning på klinik i Sverige i dagsläget.

Trots dessa lagändringar reser många hbtq-personer fortfarande till kliniker i andra länder för att genomföra assisterad befruktning. Anledningarna kan till exempel vara långa köer i landstinget, åldersgränser för att få behandling eller önskan om en anonym spermiedonator.

Det kan uppstå många frågor och val inför en assisterad befruktning. Det kan handla om juridiska aspekter, om det ska ske på klinik eller hemma, om den som bidragit med spermier vill bli förälder eller inte, om donatorn ska vara kontaktbar eller inte kontaktbar. Under den här rubriken har vi samlat information som vi hoppas ska svara på en del av de här frågorna.