Adoption utomlands, så går det till

En internationell adoption är en process som tar flera år från det att den påbörjas till dess att man får vårdnaden om sitt adoptivbarn. Förberedelserna inför en adoption sker alltid i följande ordning.

  • Gift er (om ni är ett par och inte redan är gifta) För att få ansöka om medgivande för gemensam adoption måste ni vara gifta. De flesta ursprungsländer har dessutom krav på att ni ska ha varit gifta i flera år innan en adoption är aktuell.
  • Ställ dig/er i kö hos en adoptionsorganisation. Detta kan du/ni göra redan innan du/ni ansöker om medgivande för internationell adoption hos socialtjänsten (familjerätten). Adoptionscentrum är i dagsläget den enda svenska adoptionsorganisation som förmedlar adoptioner från Sydafrika och Colombia; de länder som har en fungerande internationell adoptionsverksamhet och en lagstiftning som gör det möjligt för samkönade par att ansöka om att bli godkända som adoptivföräldrar.
  • Informationssamtal hos socialtjänsten(familjerätten) i kommunen där du/ni är folkbokförda. Syftet med samtalet är att ge dig/er grundläggande information om hur en internationell adoption går till och att hänvisa dig/er till den obligatoriska föräldrautbildningen.
  • Föräldrautbildning inför internationell adoption, denna utbildning är obligatorisk för alla som ska adoptera internationellt och du/ni måste gå den innan medgivandeutredningen startar.
  • Medgivandeutredning. Alla blivande adoptivföräldrar måste få ett medgivande för internationell adoption från socialnämnden. Vid en medgivandeutredning ställs frågor om de sökandes bakgrund, det görs en hälsoundersökning och du/ni får lämna personliga referenser. Utredningen görs av en handläggare på familjerätten i den kommun/stadsdel där du/ni är folkbokförda. Beslut om medgivande fattas av socialnämnden.
  • Kontakt med adoptionsorganisationen. När du/ni fått ert medgivande skickar du/ni detta till den adoptionsorganisation du/ni valt och kontakten med organisationen inleds. När du/ni kommit så här långt i processen är det dags att tillsammans med en handläggare på adoptionsorganisationen diskutera dina/era möjligheter, val av land osv. De olika adoptionsorganisationerna har olika rutiner för detta.
Senast uppdaterad: 19 april, 2017
Skriven av: Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Anna Taxell , Regionansvarig Latinamerika, Adoptionscentrum

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig