Adoption utomlands, juridik

Sedan 2003 är det möjligt i Sverige för (juridiskt) samkönade gifta par att ansöka om och få ett medgivande för gemensam adoption. Även ensamstående personer kan få medgivande för adoption i Sverige. De allra flesta barn som adopteras av svenska föräldrar är födda i andra länder än Sverige, detta kallas för internationell adoption. Enbart ett 20-tal barn per år som är födda i Sverige adopteras från sin ursprungsfamilj till en annan svensk familj, detta kallas för nationell adoption.

Vilka möjligheter har samkönade par att adoptera?

Sedan lagen ändrades 2003 har hittills inte en enda internationell adoption förmedlats av de svenska adoptionsorganisationerna till ett samkönat par. Däremot har minst en nationell adoption förmedlats till ett samkönat par. Denna adoption uppmärksammades i media 2012 som den första nationella adoptionen till ett samkönat par. Läs mer om denna adoption här (länk).

Gällande internationella adoptioner till samkönade par så står vi inför en förändring. Adoptionscentrum, som är den äldsta adoptionsorganisationen i Sverige, samarbetar sedan många år med Sydafrika och Colombia. Under de senaste åren har en rad förändringar skett och dessa två länder har nu en lagstiftning som gör det möjligt för samkönade par att ansöka om att bli godkända som adoptivföräldrar. En handfull samkönade par som har fått medgivande för internationell adoption står numera i kö hos Adoptionscentrum och ett samkönat par fick sin adoptionsansökan godkänd i Colombia 2016. Läs det parets egna berättelse här (länk).

Att adoptera som samkönat par är alltså svårt, men inte omöjligt. Läs mer om hur en adoption går till under rubriken så går det till (länk).

Senast uppdaterad: 19 april, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Anna Taxell , Regionansvarig Latinamerika, Adoptionscentrum

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig