Adoption

Adoption innebär att en eller två vuxna genomgår en rättslig process för att bli juridiska föräldrar till ett barn som den/de från början inte har någon juridisk koppling till.
 

När barn från ett annat land än Sverige adopteras av Svenska föräldrar har barnen och föräldrarna oftast inte någon relation till varandra innan adoptionen.

De flesta adoptioner som sker inom hbtq-familjer är så kallade närståendeadoptioner. Närståendeadoption innebär att en person adopterar sin partners/medförälders barn. Denna partner/medförälder lever ofta nära och har redan en anknytning till barnet.

Här kan du läsa både om hur en närståendeadoption går till och om hur en adoption av ett barn från ett annat land går till.