För dig som är hbtq-person och är eller vill bli förälder

 

Bli förälder

En önskan om att bli förälder finns hos många människor och vägarna till ett föräldraskap är många, i synnerhet för hbtq-personer. Vill jag bli förälder tillsammans andra? Vilka möjligheter har just jag till föräldraskap?

Vara förälder

Ofta när det pratas om föräldraskap tänker många att ett föräldraskap innebär att en vuxen är genetiskt och juridiskt kopplad till ett barn. Vi tänker att ett föräldraskap är mycket mer än så!

Utbildning för yrkesverksamma

Projektet barn av vår tid erbjuder utbildningar för verksamheter som vill synliggöra att de arbetar för att alla barn och familjer ska känna sig välkomna, sedda och inkluderade på lika villkor!